Impressum

av

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij producten en/of diensten leveren, zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing.

Deze zijn door ICT~Office gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De ICT~Office Voorwaarden kunt u hieronder raadplegen als PDF-bestand.

ICT~Office Voorwaarden

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie en producten is door vdDungen IT-Consultancy samengesteld.
Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. vdDungen IT-Consultancy verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten die door vdDungen IT-Consultancy worden aangeboden.
Wijzigingen kunnen door ons zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. vdDungen IT-Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van haar websites.
Bovendien aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van informatie en tarieven  op websites die door ons worden beheerd.
Hoewel vdDungen IT-Consultancy alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Mogelijke verwijzingen naar sites die niet door vdDungen IT-Consultancy worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.
Dat geldt tevens voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door vdDungen IT-Consultancy worden onderhouden, wordt afgewezen.

Algemene-Voorwaarden
Server in einem Kaltgang des STRATO Rechenzentrums in Berlin
business man drawing a business plan on screen over a white background
bg_main3